Замена и поплаки

1. Колку денови е рокот за замена на нарачката?
2. Што да направам ако мојата пратка пристигне оштетена?

 

1. Правото на замена важи 5 дена. Овој период се пресметува од датумот кога го добивате производот(ите). Рефундација не вршиме. За да важи правото на замена, производите во вашата нарачка мора да се вратат во истата состојба во која се примени. Ова значи дека не смеете да сте ги користеле производите во поголема мера отколку што е потребно за да ја проверите големината, одговарањето итн. 

2. Ако примите оштетена пратка, побарајте од превозникот да го документира ова. Алтернативно, можете да одбиете да ја прифатите пратката и да ја пријавите штетата на доставувачот.