Услови и правила

1. Општо


Следниве одредби и услови важат од 13 декември 2021 година.

Сакаме нашите клиенти да го имаат најдоброто можно искуство секој пат кога купуваат кај нас. Поради оваа причина, важно е секогаш да нудиме разумни услови и јасно да објасниме што важи и што не важи.

Со користење на hrive.mk и/или со нарачка кај нас, ги прифаќате условите наведени во овој документ. Ве молиме проверете дали сте ги прочитале и разбрале овие услови пред да ја поставите вашата нарачка.

Предуслов за ова е вие ​​клиентот да сте индивидуален приватен клиент и да купувате за лична употреба.

Го задржуваме правото да ги промениме овие услови како што се бара без да ве известиме однапред. Верзијата на одредбите и условите што се применуваат за секоја нарачка е верзијата достапна на hrive.mk во моментот кога е извршена нарачката.

 

 

2. Нарачување

Ние ставаме значителен акцент на понудата на сигурни опции за плаќање и сигурни испораки. Откако HRIVÉ ќе ја прими вашата нарачка, потврдата за нарачката ќе биде испратена на вашата е-маил адреса што ја наведовте кога сте ја направиле нарачката.

Обврзувачкиот договор меѓу вас и нас стапува на сила кога ќе ви испратиме потврда за нарачката преку е-маил. Овие општи одредби и услови се дел од овој договор. Доколку од која било причина не е можно HRIVÉ да ви ја испорача нарачката, ќе ве контактираме што е можно поскоро. Секогаш кога е можно, ќе ви понудиме алтернативно решение. Доколку го прифатите нашето предложено алтернативно решение, ќе стапи на сила обврзувачкиот договор.

Купувајте со доверба со право на откажување

Ако се предомислите, можете да ја откажете нарачката. За да ја промените вашата нарачка, контактирајте го HRIVÉ и наведете го бројот на вашата нарачка. Мора да го добиеме вашето откажување пред да биде спакувана вашата нарачка.

Повеќе детали за тоа како да користите и да купувате на hrive.mk може да најдете во нашите Најчесто поставувани прашања.

 

 

3. Цени и даноци


Цените се наведени во локална валута со вклучен ДДВ по тековната стапка.

Надомест за ненаплатени пратки

Ако не ја подигнете вашата нарачка, ќе ви наплатиме надомест од 130 денари, со вклучен ДДВ. Оваа такса е неопходна за покривање на трошоците за испорака и ракување. Ве молиме погледнете 8. Право на повлекување и размена подолу за повеќе информации.

Промоции

Промоциите и специјалните понуди објавени на hrive.mk важат се додека траат залихите.

 

 

4. Производи и опсег


Сите производи што ги нудиме на hrive.mk се прилагодени за употреба на македонскиот пазар.

Репродукција во боја на слики од производи

Сликите на производите прикажани на hrive.mk треба да ја рефлектираат бојата и другите својства на производот на најреален можен начин. Бидејќи репродукцијата на бои може да варира во зависност од видот на мониторот што се користи за прегледување на веб-сајтот или во зависност од калибрацијата на екранот, не можеме да гарантираме дека боите што ги гледате на вашиот екран точно ги одразуваат боите на производите.

 


5. Плаќање


HRIVÉ секогаш сака да ви ги понуди најлесните, најбезбедните можни начини на плаќање. Тековните начини на плаќање може да се најдат во „Најчесто поставувани прашања“.

 


6. Исполнување


HRIVÉ ќе почне да го исполнува договорот откако ќе ја добиете потврдата за нарачката. HRIVÉ ќе ја исполни својата страна од договорот откако ќе заврши испораката на нарачаните производи и производите се во ваш посед. Вие, клиентот, ќе ја исполните вашата страна од договорот откако ќе ја примите испораката и ќе платите за вашите производи како што е договорено.

 


7. Испорака


Ќе работиме со еден од нашите логистички партнери за да испорачаме директно на адресата што ја наведовте при нарачката. HRIVÉ испраќа нарачки секој работен ден, така што времето за испорака се пресметува од следниот работен ден.

Трошоци за испорака:

HRIVÉ нуди бесплатна стандардна испорака за секоја нарачка над 3000 денари.

За нарачки под 3000 денари, доставата чини 130 денари.

Време на испорака:

Времето за испорака на производот е наведено на страницата на производот на hrive.mk. За време на шпиц периоди, како на пример за време на попусти, може да биде потребно подолго време да се испорача вашата нарачка. Сепак, работиме напорно за да ви го дадеме најдоброто можно искуство.

Пренос на ризик

HRIVÉ го презема ризикот за пратката додека вашата нарачка не стигне до вас.

 


8. Право на  размена
Ако, на пример, нарачате погрешна големина и сакате да ја промените, прво мора да ја вратите погрешната големина, а потоа да направите нова нарачка.Рефундација не вршиме

Ве молиме погледнете 10. Враќања подолу за информации за постапката за враќање при враќање на производите.

 

 

 

9. Поплаки и гаранција


Жалби

Ако сте купиле производ како приватен клиент, можете да поднесете жалба за производот доколку е неисправен. Вашето право на жалба ги покрива дефектите присутни кога ќе го примите производот и важи две години од моментот кога ќе го примите производот. Вашето право на жалба ги опфаќа и дефектите настанати при транспортот на производот до вас. (Ве молиме погледнете „Поплаки во врска со оштетување при транспорт“ подолу.) Производ кој е различен од договореното помеѓу вас и HRIVÉ или е на друг начин неисправен, исто така, може да се смета дека е неисправен. Дефектите поради штета предизвикана од вас не се сметаат за дефекти присутни кога ќе го примите производот.

Ако подигнете жалба за неисправен производ повеќе од шест месеци откако сте го примиле производот, вие сте одговорни и за докажување дека дефектот бил присутен кога сте го добиле производот. Следствено, HRIVÉ препорачува секогаш да ги проверувате производите кога се испорачуваат и да контактирате со нас за да пријавите какви било дефекти што е можно поскоро. Квалитетот ни е важен, како и вашето задоволство со производите на HRIVÉ. Кога поднесувате жалба за неисправен производ, прво имате право да го отстраните дефектот или да добиете производ што не е дефектен. Во некои случаи, имате право да се повлечете од договорот и да го вратите она што сте го платиле. Ако вашата жалба биде уважена, нема да бидете одговорни за какви било трошоци што произлегуваат од жалбата. На пример, трошоците за враќање на неисправен производ ќе ги надомести HRIVÉ. Ве молиме имајте предвид: треба да се обидете да ги минимизирате сите трошоци што се појавуваат во случај на неисправен производ.

Детали за контакт за поплаки

Е-маил: hrive.mk@hotmail.com

Ве молиме контактирајте со HRIVÉ за да договорите враќање на неисправните производи или материјали.

 


10. Враќање


При враќање на производите во HRIVÉ за РАЗМЕНА, производите мора да бидат спакувани така што ќе ги заштитат при транспортот. Рефундација не вршиме. Затоа, HRIVÉ бара од вас да ги пакувате производите на ист начин и користејќи исто или слично пакување како кога производите ви биле испорачани. Доколку сте ги спакувале производите неправилно и тие се оштетени при транспортот до HRIVÉ, вие сте одговорни за штетата.

 

11. Резервации


Резервација за откажување на договор

HRIVÉ го задржува правото да го раскине договорот ако клиентот постапил со лоша намера, ако клиентот знаел или требало да ги препознае грешките, како што се грешки во врска со информации, цени или количина итн. на hrive.mk. Доколку се повика на ова право, клиентот нема право на отштета или друга компензација од HRIVÉ.

Резервација за промени

HRIVÉ го задржува правото да ја измени содржината на hrive.mk без претходно известување. Ова ги вклучува, но не е ограничено на, опсегот на производи, цените и промоциите. Сите такви измени не влијаат на кој било договор што вие и HRIVÉ веќе сте го склучиле.

 


12. Ограничување на одговорноста


Виша сила

HRIVÉ има право да го одложи времето на неговото исполнување според овој договор или да ги раскине своите обврски според овој договор без никаква обврска да ви надомести како клиент во случај на дејство или пропуст на јавна власт, ново законодавство, работен конфликт, војна или воен чин, значителен јавен неред, саботажа, екстремни временски услови, пожар, експлозија, природна катастрофа, несреќа или други околности надвор од контролата на HRIVÉ и кои HRIVÉ разумно не можел да ги надмине или предвиди.

Надворешни врски

HRIVÉ не е одговорен за какви било оштетувања или проблеми со хардверот или софтверот на клиентот што произлегуваат од користењето на надворешни врски објавени на hrive.mk од страна на клиентот.

Резервација за флуктуации на цените, други бариери за трговија и промени на даноците и таксите

HRIVÉ го задржува правото да го раскине договорот во случај на флуктуации на цените, други бариери во трговијата, како што се недостаток на суровини или неопходни компоненти, или промени на даноците и таксите што се од значење за договорот што го прават HRIVÉ неспособен да ги исполни своите обврските од овој договор. Доколку се случи ова, нема да имате право на отштета или друга компензација од HRIVÉ.

Резервација за доцнење на испораката надвор од контролата на HRIVÉ

Ако испораката е одложена поради околности надвор од контрола на HRIVÉ, HRIVÉ нема да се смета за одговорен за штетите поради ова доцнење. Доколку се случи ова, клиентот нема право на отштета или друга компензација од HRIVÉ, освен ако не е поинаку договорено помеѓу HRIVÉ и клиентот или согласно одредбата во задолжителното законодавство.

 

 

13. Лични податоци и доверливост

 

Ве молиме погледнете ја Политиката за приватност на HRIVÉ.

 


14. Разно


Права на интелектуална сопственост, логоа и трговски марки

Сите материјали објавени на hrive.mk, вклучувајќи софтвер, логоа, звучни датотеки, трговски марки, текст и слики, се заштитени со законот за интелектуална сопственост. Оваа заштита значи дека материјалот не смее да се користи без дозвола на носителот на правата. Материјалот не смее да се копира или на друг начин да се пренесе на трето лице без писмена согласност од HRIVÉ.

Цел на информацијата

Сите информации на hrive.mk, без оглед на нејзината содржина, се објавуваат исклучиво за информативни цели за да им се овозможи на посетителите да ја користат веб-страницата. Следствено, HRIVÉ не е одговорен за какви било последователни штети што може да произлезат од неточни или користени овие информации за цел различна од онаа наведена погоре.

Поради високата цена на судскиот спор, вие се согласувате со следнава постапка за решавање спорови: во случај на контроверзии, побарувања, дејствија или спор што произлегуваат од или поврзани со која било трансакција спроведена на www.hrive.mk, или прекршување, извршување , толкување или валидност на овие Услови и правила („спор“), прво ќе се обидете со добра волја да го решите спорот со тоа што ќе му дадете писмено известување на HRIVÉ преку е-маил во кое ќе ги опишете фактите и околностите (вклучувајќи ја и секоја релевантна документација) за спорот, и дозволувајќи му на HRIVÉ 30 дена од датумот на испраќање е-маилот да одговори. Известувањето ќе се испрати на: hrive.mk@hotmail.com