Политика за приватност

Во HRIVÉ, вашето задоволство е секогаш наш главен приоритет и заштитата на вашата приватност е важен дел од нашата работа. Затоа, ние ги собираме, обработуваме и користиме вашите лични податоци само во согласност со принципите опишани подолу и во согласност со важечките закони за заштита на податоците.

Ако сте помлади од 16 години, ве молиме побарајте дозвола од родител или старател пред да му дадете лични податоци на HRIVÉ.

Ние ги обработуваме личните податоци на различни луѓе во врска со презентацијата и маркетингот на нашата стока. Овие луѓе особено го вклучуваат следново:

Посетителите на нашата веб-страница www.hrive.mk
Клиенти на нашата онлајн продавница
Претплатници на нашиот билтен
Учесници во шемата за лојалност на клиентите HRIVÉ
Претплатници на нашиот поштенски маркетинг
Учесници на нашите натпревари