Ваучер

1. Како и каде да го откупам мојот ваучер?
2. Може ли да го користам мојот ваучер за нарачка што веќе сум ја направил?
3. Ваучерот не функционира. Што можам да направам?

 

1. Доколку имате ваучер или картичка за подарок, можете да го внесете кодот на ваучерот директно за време на процесот на плаќање во полето „Ваучер“ и да кликнете на „Откупи“. Износот на фактурата за вашата нарачка потоа ќе се намали соодветно за вредноста на ваучерот.

2. Не. За жал, ваучерите не може да се откупат ретроактивно. Доколку сте заборавиле да откупите ваучер, можете да го искористите за следната нарачка.

3. Ако не можете да го откупите кодот за ваучер, тоа може да биде затоа што:
- Ваучерот е веќе откупен, што значи дека кодот повеќе не е валиден.
- Ваучерот е издаден на одредено време, кој веќе е истечен.
- Ваучерот е предмет на минимална вредност на нарачката која не е исполнета.
- Ваучерот не важи за сите артикли.

Доколку не важи ниту една од овие причини, ве молиме контактирајте го нашиот тим за услуги на клиентите. Ве молиме подгответе го кодот на ваучерот или испратете ни го.